Cembre Etiket Yazıcısı Avantajları

  • Projelerinizde kullandığınız Klemenslerin markaları fark etmeksinizin tek bir yazıcıda farklı klemenslere uygun etiketleme çözümleri,
  • Etiketlerde fiyat avantajı ve kolay tedarik,
  • Yazıcının yanında gelen 1 adet tam dolu ribon(sonrasında ribon alımlarında fiyat avantajı),
  • Cihaz içerisinde bulunan çift motor düzeneği sayesinde ribon kullanımında büyük tasarruf (ribonda alan daraltması yaparak kullanım adetini maksimuma çıkarma),
  • Tek bir yazıcıda çok çeşitli Etiket modellerine baskı yapabilme(Kablo Etiketleri, Klemens Etiketleri, Pano Etiketleri, Buton Etiketleri vs……),
  • Türkçe Kullanım Arayüzü,

2545